PRIEMYSELNÉ PROJEKTY

Preprava tovaru nadrozmerných veľkostí vyžaduje špeciálnu nepretržitú starostlivosť a pozornosť. Špecializované tímy v spoločnosti GEFCO vás podporujú pri riadení vašich veľkých priemyselných projektov.  Naše tímy navrhnú riešenia prispôsobené podľa vašich priemyselných výziev a potrieb a riadia ich už od počiatočného vytvorenia projektu až po koncovú dodávku na miesto.

Nadrozmerné prepravy: Špecifické riešenia nakladania so zásielkami

Preprava potrubia v Kazachstane, premiestnenie závodu do Číny alebo dodanie celých vlakových súprav zo Španielska: bez ohľadu na povahu alebo rozsah vášho projektu, naše tímy medzinárodných špecialistov zariadia prepravu vášho tovaru a zaistia ich bezpečnosť so systémom door-to-door sledovania.

Celkový manažment logisitiky Vašich projektov

Naše špecializované riešenia berú do úvahy všetky vaše požiadavky, vrátane spôsobu prepravy, balenia aj zdvíhacej a manipulačnej techniky.

  • Vykonávame štúdie uskutočniteľnosti prepájajúce špecifické vlastnosti vášho tovaru aj podnikateľského sektora. Zanalyzujeme miestne a medzinárodné predpisy, colné záležitosti, vplyv na životné prostredie, ako aj rizikové faktory.
  • Naše cenové oddelenia berú do úvahy všetky aspekty vášho dodávateľského reťazca a ponúkajú konkurencieschopné ceny v súlade s vašim harmonogramom.

Prečo GEFCO?

Top 10 v Európe

€4,2 miliardový obrat v roku 2015

Viac ako 400 pobočiek vo svete

• Logistika, colné služby a daňové zastúpenie
• Odbornosť
• Dedikovaný kontakt
• Sledovateľnosť (Track & Trace)
• Ukazovatele
• Trvalé zlepšovanie

            Kontaktujte Vášho špecialistu na priemyselné projekty           

 

GEFCO ponúka komplexné riešenia pre optimalizáciu celého Vášho logistického reťazca:

DAŇOVÉ A COLNÉ PORADENSTVO

GEFCO optimalizuje postupy a spoľahlivosť.

       Viac ...      

ŤAŽKÉ ZARIADENIA

GEFCO optimalizuje priemyselné projekty vo Vašom sektore.

       Viac ...