LOGISTIKA PODUJATÍ

Veľtrhy, uvedenia produktov, automobilové rally: každé podujatie je jedinečné a vyžaduje špecifické logistické riešenia, vrátane sledovania. Vzhľadom na naše skúsenosti v logistike podujatí vám ponúkame riešenia prispôsobené vašim potrebám a výzvam.

Viac ako 20 orkov skúseností v logistike podujatí

 • Veľtrhy a výstavy
 • Rally a športové súťaže
 • Uvedenia produktov na trh, tlačové podujatia
 • Filmové, reklamné natáčania a fotenia, koncerty

Plná podpora pre váš projekt

Aby sme mohli navrhnúť a realizovať vaše individuálne logistické riešenie, váš pridelený GEFCO kontakt bude môcť využívať zručnosti a zdroje našej integrovanej siete, vrátane radu partnerských zástupcov na celom svete.

 • Vyhodnotenie technických požiadaviek
 • Navrhnutie integrovaného logistického riešenia: balenie, zber, dodávka, multimodálna preprava s možnosťou prideleného transportu, poistenie, preclenie (Administratívne a colné formality pre import/export a dočasný vstup)
 • Logistika na mieste podujatia: vyhradené zdroje a manipulačné vybavenie, uskladnenie a príprava vybavenia, manažment vrátených zásielok

Odborné skúsenosti v riadení podujatí automobilového priemyslu

Ako uznávaný expert medzinárodnej logistiky v automobilovom priemysle špeciálne manažujeme vaše podujatia, s náročnými špecifikáciami a zabezpečujeme aj ich utajenie:

 • Veľtrhy, tlačové podujatia, športové súťaže (preteky alebo rally)
 • Modelové testovanie v extrémnych podmienkach
 • Uvádzanie nových modelov, špeciálne akcie u dílerov
 • Showroomy

Predvídame akékoľvek obmedzenia v plánovaní a zabezpečíme integritu a imidž značiek vašich pojazdných i nepojazdných vozidiel : modely, demonštračné vozidlá, koncepty áut, prototypy alebo predsériové modely.

 • Personalizované sledovanie
 • Poistenie a colné služby
 • Príprava vozidiel pred prepravou: kontrola, meranie, technická podpora
 • Riadenie utajenej a bezpečnej prepravy pridelenými vodičmi
 • Logistika na mieste konania podujatia: príprava vozidiel, údržba, technická podpora, opravy

Prečo GEFCO?

Viac ako 20 rokov skúseností v logistike podujatí

dedikovaný projektový manažment

Viac ako 100 podujatí zorganizovaných ročne po celom svete

• Logistika, colné služby a daňové zastúpenie
• Odbornosť
• Dedikovaný kontakt
• Sledovateľnosť (Track & Trace)
• Ukazovatele
• Trvalé zlepšovanie

              Kontaktujte Vášho špecialistu na logistiku podujatí                

 

GEFCO ponúka komplexné riešenia pre optimalizáciu Vášho logistického reťazca:

SKLADOVANIE

59 skladov k Vašim službám

       Viac ...      

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

GEFC0 zoptimalizuje Vašu logistiku podujatí v automobilovom priemysle.

       Viac ...