VRATNÉ OBALY

Ako významný hráč v oblasti riadenia tokov priemyselných obalov ponúkame celú škálu efektívnych, ekologických a tzv. „lean“ riešení (lean riešenie - minimalizujúce tvorbu odpadov) pre optimalizáciu vašej stratégie zásobovania.  Už viac ako 25 rokov navrhujeme a rozvíjame riešenia pre dodávky opakovane použiteľných obalov do výrobných závodov. Tieto riešenia zahŕňajú analýzu, plánovanie a riadenie vašich tokov medzi jednotlivými aktérmi dodávateľského reťazca.

 • Odborné skúsenosti v navrhovaní tokov
 • 6.5 milióna vratných prepraviek v celej škále rôznych veľkostí
 • IT riešenie zamerané na plánovanie a monitoring
 • Tím odborníkov v teréne, ktorí majú na starosti neustále zlepšovanie: riadenie skladu, zvyšovanie produktivity
 • Špeciálne určená kontaktná osoba zabezpečujúca podporu pri všetkých vašich aktivitách
 • 22 zberných a umývacích centier na údržbu obalov
 • Medzinárodná prepravná sieť na zabezpečenie implementácie kontinentálnych a interkontinentálnych dodávateľských riešení

Celkové riešenie: Riešenie na mieru

 • Analýza vašich tokov a potrieb v oblasti obalov
 • Dodávanie obalov
 • Celkový manažment vášho dodávateľského reťazca obalových materiálov: prázdne obaly sú doručené dodávateľom a vyzdvihnuté v závode; naši špecialisti optimalizujú tieto toky cez „pool“ manažment s tokmi obalov od iných priemyselných zákazníkov
 • Stála starostlivosť o tieto zásoby: kontrola kvality, starostlivosť o obaly a ich umývanie

GEFCO pomáha optimalizovať vaše dodávky tým, že sa vyhýbame investíciám do opakovane použiteľných obalov, zabezpečujeme viditeľnosť a sledovateľnosť vašich tokov a nepretržitú dostupnosť obalov.

Riešenie tokov: Optimalizácia Vašich tokov obalov

Máte zásoby obalov, ktoré chcete optimalizovať? GEFCO vás podporí pri správe, kontrole a optimalizácii vašich obalových tokov:

 • Analýza tokov
 • Audit obalov a kontrola zásob
 • Plánovanie tokov, ich manažment a kontrola

Opäť môžete profitovať z našej strategickej a operatívnej podpory, aby ste zlepšili kontrolu a sledovateľnosť vašich činností a optimalizovali súvisiaci rozpočet na logistiku.

Prečo GEFCO?

6,5M vlastných prepraviek

22 centier pre manažment obalov

1,700 priemyselných zákazníkov a dodávateľov

• Logistika, colné služby a daňové zastúpenie
• Odbornosť
• Dedikovaný kontakt
• Sledovateľnosť (Track & Trace)
• Ukazovatele
• Trvalé zlepšovanie

                    Kontaktujte Vášho špecialistu na vratné obaly                   

 

GEFCO ponúka komplexné riešenie pre optimalizáciu Vášho logistického reťazca:

SKLADOVANIE

59 skladov k Vašim službám

       Viac ...      

GEO-GATEWAY EURÓPA

GEFCO ponúka svoje edzinárodné skúsenosti

       Viac ...