SKLADOVANIE

Ako odborník na priemyselnú logistiku s integrovanou sieťou platforiem na celom svete našim zákazníkom ponúkame rozsiahle skúsenosti z oblasti nastavenia a zavádzania riešení pre skladovanie. V snahe optimalizovať vaše fyzické a informačné toky vám ponúkame naše skúsenosti v oblasti logistiky, ako aj nástroje a logistickú infraštruktúru:

 • Oddelenie plánovania a projektového manažmentu. Jeho úloha: pomôcť vám zabezpečiť a zoptimalizovať vaše dodávateľské a distribučné operácie a zabezpečiť sledovateľnosť tokov.
 • Moderné a bezpečné logistické prevádzky, ktoré majú certifikát AEO (Authorised Economic Operator).
 • Integrovaný IT systém, ktorý je možné jednoducho prepojiť na vaše vlastné systémy.

59 platforiem k Vašim službám

Okrem návrhov a projektovania optimalizovaných riešení ponúkame kompletné služby skladovania vášho tovaru, od riadenia kontroly kvality až po balenie.

 • Plánovanie nevratných obalov podľa technických parametrov dielov a obmedzení výroby
 • Operácie odloženej diferenciácie
 • Príprava objednávok a propagačných balíčkov
 • Etiketovanie a balenie
 • Sériové toky, Just In Time (JIT)
 • Riadenie zásielok
 • Sledovateľnosť, systém skladového hospodárstva (WMS)

Logistika u Vás

Chcete zoptimalizovať manažment vašich výrobných závodov alebo skladov? Ponúkame na mieru šité a bezpečné riešenia, prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám:

 • Projektovanie a návrh optimalizovaných riešení
 • Školenie zamestnancov na postupy GEFCO
 • Zavedenie noriem kvality GEFCO, definovanie výkonnostných ukazovateľov
 • Skladové hospodárstvo, skladovanie a služby s pridanou hodnotou
 • Sledovanie cez informačné systémy alebo zavedenie GEFCO systému skladového hospodárstva WMS (WMS)
 • Manažment zásielok
 • Údržba skladového vybavenia

Vyhradené logistické schopnosti s kontrolovanou teplotou

Ako špecialisti vo Farmaceutickom priemysle a zdravotnej starostlivosti, GEFCO ponúka door to door riešenia, riešenia s kontrolovanou teplotou a integrované riešenia zabezpečujúce integritu produktu vďaka plne kompatibilným službám. 
Naše špeciálne vybavené skladovacie zariadenia sa nachádzajú v strategických lokalitách v Európe, v blízkosti letovísk a zahŕňajú úplné bezpečnostné prehliadky pre maximálnu bezpečnosť s cieľom urýchliť celý proces prepravy.

 

Sme schopní uskladňovať v troch rôznych teplotných režimoch: 

 • Ambient (15°C do 25°C)
 • Cool (2°C do 8°C)
 • Frozen (0°C do -25°C)

Naše integrované riešenia zahŕňajú širokú škálu služieb s pridanou hodnotou vrátane vyzdvihnutia a balenia s využitím kvalifikovaných aktívnych a pasívnych tepelných obalov, ktoré sú nepretržite monitorované 24/7/365 v celom procese dodávateľského reťazca po celom svete. 

Tieto riešenia nám umožňujú zabezpečiť aktivity a vytvárať zisky vďaka vyššej operatívnej a organizačnej flexibilite.

Prečo GEFCO?

59 skladov

Viac ako 700,000 m2 skladovacích priestorov

5 medzinárodných konsolidačných prevádzok

• Logistika, colné služby a daňové zastúpenie
• Odbornosť
• Dedikovaný kontakt
• Sledovateľnosť (Track & Trace)
• Ukazovatele
• Trvalé zlepšovanie

                     Kontaktujte Vášho špecialistu na skladovanie                   

 

GEFCO ponúka komplexné riešenia pre optimalizáciu Vášho logistického reťazca:

LLP-4PL

GEFCO zabezpečí manažment Vášho celého dodávateľského reťazca.

       Viac ...      

GEO-GATEWAY LATINSKÁ AMERIKA

GEFCO má medzinárodné skúsenosti

       Viac ...