ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

Pokrytie dlhých vzdialeností, oblastí s vysokou hustotou dopravy, vyrovnanie sa  s obmedzenými kapacitami cestnej prepravnej siete v niektorých regiónoch, zaistenie prepravy citlivého tovaru, prípadne veľkého množstva je spoľahlivejšie: železničná preprava je efektívnym riešením pre všetky vaše zložité výzvy v oblasti medzinárodných dodávok a distribúcie. Vďaka našim viac ako 60-ročným skúsenostiam v tejto oblasti vám ponúkame širokú škálu door-to-door riešení.

Začlenenie priemyselnej výroby, a najmä vznik nových oblastí v Číne a Rusku, predstavuje nové výzvy. Vybudovali sme si pozície v týchto významných regiónoch a ponúkame prístup k hlavným strategickým železničným trasám medzi Európou, Čínou a Ruskom. Naše riešenia vám umožnia obchodovať so zákazníkmi vo veľkých priemyselných zónach v Ázii a východnej Európe s konkurenčnou výhodou.

Strategické železničné trasy

Posilnením našich aktivít v Rusku a zóny Strednej Ázie vám ponúkame prístup do železničnej siete 1520*, čo je z hľadiska rozsiahlosti a hustoty druhá najväčšia železničná sieť na svete. Táto trasa predstavuje vhodné riešenie pre prepojenie Ázie a Európy.

 • Európa <–> Ázia
 • Európa <–> 1520
 • 1520 <–> Ázia
 • V rámci 1520
 • V rámci Európy

* Strategická zóna Rusko & 1520 je pomenovaná podľa geografického regiónu, ktorý využíva prepojenú železničnú sieť , využívajúc jeden jediný rozchod trate (1 520 mm).

Kapacity, ktoré zodpovedajú Vašim potrebám

Už viac ako 60 rokov rozvíjame svoje odborné znalosti v oblasti železničnej prepravy hotových vozidiel, kontajnerov a nadrozmerného tovaru.

 • Kombinovaná preprava: kombinácia viacerých typov prepravy, s prekládkou (prekládkami), tovar je naložený v Intermodálnej prepravnej jednotke (Intermodal Transport Unit - ITU). Ako ITU môže byť použitý príves, výmenná nadstavba alebo kontajner.
 • Štandardná preprava: door-to-door len po železnici, bez prekládky, tovar je naložený priamo na vagón.
 • Vagónová preprava: nakládka do jedného alebo viacerých vagónov
 • Celovlaková preprava: nakládka na celý vlak na definovanú trať
 • Nadrozmerná preprava: nakládka tovaru, ktorý sa nezmestí do ITU ani na štandardný vagón a vyžaduje špecifickú manipuláciu

Ekologický, rýchly a flexibilný spôsob prepravy

Železničná preprava je flexibilným a konkurenčným riešením na prepravu vášho tovaru na dlhé vzdialenosti. Jej kľúčovými výhodami sú:

 • Rýchlejšie dodanie ako pri námornej preprave
 • Veľkoobjemové kapacity
 • Bezpečná a pravidelná preprava
 • Ekologicky priaznivejšie riešenie ako letecká alebo cestná preprava
 • Stabilnejšie ceny v porovnaní s ostatnými typmi prepravy

Prečo GEFCO?

255 pobočiek

3,250 vagónov na prevoz vozidiel

Prístup k 85,200 km železníc riadených RZD

• Manažment colných operácí
• Odbornosť
• Dedikovaný kontakt
• Sledovateľnosť (Track & Trace)
• Ukazovatele
• Trvalé zlepšovanie

              Kontaktujte Vášho špecialistu na železničnú prepravu            

 

GEFCO ponúka komplexné riešenie pre optimalizáciu Vášho logistického reťazca:

SKLADOVANIE

59 skladov k Vašim službám

       Viac ...      

DAŇOVÉ A COLNÉ PORADENSTVO

GEFCO optimalizuje postupy a spoľahlivosť.

       Viac ...