NÁMORNÁ PREPRAVA

Ako odborník na medzinárodnú logistiku spoločnosť GEFCO integruje skúsenosti z oblasti operatívy a manažérske schopnosti, aby pre vás zabezpečila optimálne riešenia v rámci námornej prepravy. Poskytujeme vám logistické služby v rámci našej medzinárodnej siete pobočiek, partnerov a distribučných centier napojených na spoločné IT rozhranie. Synergie týchto zdrojov a našich skúseností v logistike, colných službách a daňovom zastúpení, ako aj dobré vzťahy s mnohými dopravnými spoločnosťami, nám poskytujú hlboké znalosti operátora NVOCC (Non Vessel Operated Common Carrier).

Zberná služba (LCL)

Garantujeme vám pravidelné, nákladovo efektívne a vysoko výkonné prepravné riešenia. Tento záväzok môžeme zabezpečiť vďaka stabilnej úrovni kvality a dôsledným pracovným postupom. Prepravné riešenia, ktoré zavádzame v rámci našej siete medzinárodných distribučných centier zbernej služby sú optimalizované a ťažia z prispôsobeného spôsobu sledovania, od prevzatia zásielok až po ich finálne doručenie.

20' a 40' celokontajnerové prepravy (FCL)

Naša politika „Kľúčových dodávateľov a partnerov“ znamená, že vám vieme garantovať konkurencieschopné ceny, ako aj dostupný priestor a vybavenie (kontajnery). Vybrali sme platformu vysoko kvalitných dopravných partnerov, ktorí obsluhujú naše strategické trasy.

Vieme tiež zabezpečiť distribúciu vášho tovaru viacerým príjemcom cez rozdelenie jednotlivých objednávok z jedného kontajnera (prispôsobená FCL/LCL zberná služba). Takto vám vieme znížiť poplatky v prístave príplavby, náklady na námornú prepravu a zabezpečiť dokumentačný tok.  Manažujeme rôznych vašich dodávateľov a niekoľko zásielok prepravíme v jednom kontajneri, k rovnakému príjemcovi (prispôsobená LCL/FCL zberná služba). V takomto prípade môžete zoptimalizovať vaše colné vybavenie, náklady na námornú prepravu a poplatky v prístave príplavbya zároveň využívať možnosť optimálneho sledovania. 

Prečo GEFCO?

90 námorných pobočiek

Preclenie v 105 krajinách

1,100 leteckých a námorných špecialistov

• Manažment colných operácií
• Odbornosť
• Dedikovaný kontakt
• Sledovateľnosť (Track & Trace)
• Ukazovatele
• Trvalé zlepšovanie

              Kontaktujte Vášho špecialistu na námornú prepravu              

 

GEFCO ponúka komplexné riešenie pre optimalizáciu Vášho logistického reťazca:

DAŇOVÉ A COLNÉ PORADENSTVO

GEFCO optimalizuje postupy a spoľahlivosť.

       Viac ...      

VRATNÉ OBALY

25 rokov skúsenbostí v oblasti priemyslu

       Viac ...