Prístupnosť

Naše hodnoty nám pomáhajú v každodennom rozhodovaní a odrážajú naše vzťahy s klientmi, medzi nami samotnými aj voči spoločenstvu, v ktorom žijeme.

Sme

  • Proaktívni. Sme lídrami a chceme byť najinovatívnejším hráčom na logistickom trhu. Neustále pracujeme na tom, aby sme sa v našom odbore posúvali a aktívne ponúkame našim obchodným partnerom dokonalejšie logistické riešenia.
  • Starostliví. Bez rozdielov sa staráme a dbáme o našich klientov, partnerov i zamestnancov. Sme zodpovední za seba, za svoje okolie a miesto, kde žijeme. Záleží nám na životnom prostredí a našej firemnej kultúre.
  • Spolupracujúci. Sme tím. Každý z nás sa môže na svojich kolegov spoľahnúť. Našim klientom a partnerom poskytujeme zázemie a podporu. Vieme, že spolu dokážeme oveľa viac ako každý sám.
  • Dôveryhodní. Sme transparentní. Starostlivo komunikujeme našu činnosť vo všetkých oblastiach. Každý deň budujeme dlhodobé vzťahy a získavame si dôveru našich zamestnancov a obchodných partnerov.
  • Odvážni. Máme odvahu meniť veci okolo seba. Podporujeme a motivujeme našich zamestnancov, aby posúvali svoje hranice a prijímali aj tie najnáročnejšie výzvy.

Váš osobný rozvoj je našou prioritou

Veríme, že pre rozvoj našej spoločnosti je dôležitý rozvoj každého jednotlivca, ktorý spoločnosť tvorí. V spolupráci s manažérmi pripravujeme individuálne rozvojové plány, v ktorých sa odráža pracovná náplň, kompetencie aj osobné predpoklady našich ľudí.

 

Naši zamestnanci môžu počas svojho pôsobenia v GEFCO prejsť radom školení, ktoré sú zamerané na odborné zručnosti, znalosť legislatívy a predovšetkým na oblasť soft skills, ktorá k osobnému rozvoju neodmysliteľne patrí.

Ochrana zdravia a bezpečnosť práce

Jedna z hlavných priorít celej skupiny GEFCO. Naše pracovné podmienky sú navrhnuté tak, aby bola zaručená bezpečnosť a príjemné pracovné prostredie. V roku 2010 sme definovali zásady riadenia rizík na pracovisku zavedením systému SMST – Safety Management System. Stále pracujeme na jeho zlepšovaní. Tento prístup zahŕňa manažérov i zamestnancov a subdodávateľov.

Rovnaké príležitosti

Sme presvedčení, že rozmanitosť je hlavným zdrojom spoločenského bohatstva a konkurencieschopnosti. Snažíme sa preto tento cieľ dosiahnuť prostredníctvom rovnakých príležitostí a antidiskriminačných praktík pri nábore pracovníkov, rovnako tak ako prostredníctvom rovnakých príležitostí v rámci odbornej prípravy a profesijného rastu. Vedieme proaktívnu politiku pre podporu integrácie a poskytnutie istoty zamestnania zdravotne handicapovaných zamestnancov. A to najmä prostredníctvom zvyšovania povedomia a vzdelávacích kampaní pre všetkých zamestnancov.

Zaujíma nás názor našich ľudí

Organizujeme lokálne prieskumy spokojnosti. V minulých rokoch boli zamerané na Work-Life balanciu a diverzitu. V tomto roku prvýkrát prebieha prieskum Pulse zameraný na zapojenie našich ľudí celosvetovo a zúčastňujú sa ho všetci zamestnanci GEFCO.

Podporujeme mobilitu

Vďaka rozsiahlej medzinárodnej sieti našich pobočiek dokážeme ponúknuť možnosť práce v zahraničí. Podporujeme zamestnancov vo vytváraní medzinárodných tímov a získanie skúsenosti z medzinárodného prostredia.

 

Vaše výhody pre prácu v zahraničí

  • znalosť cudzích jazykov,
  • odborné skúsenosti v oblasti logistiky a iných kľúčových oblastiach,
  • znalosť informačných systémov.

Zdieľať