GEFCO SLOVAKIA v číslach

133

OBRAT (v mil. €)

620

ZAMESTNANCOV

10

POBOČIEK

302 000

PREPRAVENÝCH VOZIDIEL

69 400

SKLADOVÁ PLOCHA (v m²)

105 000

PREPRÁV GROUPAGE

126 000

CELOVOZOVÝCH PREPRÁV