Prístupnosť

Spoločnosť je teraz spoločnosťou CEVA Logistics

Dňa 26. júla 2022 sa GEFCO pripojila k spoločnosti CEVA Logistics, dcérskej spoločnosti CMA CGM Group, s cieľom vytvoriť najväčšiu logistickú skupinu so sídlom vo Francúzsku a svetového lídra v oblasti riešení automobilovej logistiky.

Tento akvizíčný projekt je súčasťou strategického plánu spoločnosti CEVA stať sa jedným z piatich najlepších logistických hráčov na svete. Spoločnosť CEVA má v súčasnosti na celom svete viac ako 110 000 zamestnancov, ktorí sú rozmiestnení na 1 300 pracoviskách a viac ako 170 krajinách.

Naďalej posilňujeme našu ponuku služieb zjednotením všetkých činností pod jednou značkou: CEVA Logistics. Činnosť spoločnosti GEFCO, najmä v zmluvnej logistike a pozemnej doprave, sa integruje do existujúcich činností spoločnosti CEVA. Spoločnosť CEVA plánuje dokončiť integračné činnosti a nahradiť značku GEFCO v roku 2023.

Tento nový krok umožňuje spoločnosti CEVA ponúkať stále komplexnejšie end-to-end riešenia, rozšíriť ich dosah na nové územia a rozšíriť ponuku našich služieb s pridanou hodnotou.

Spoločnosť CEVA Logistics ponúka celý rad služieb v oblasti globálnej logistiky a dodávateľského reťazca vrátane zmluvnej logistiky, leteckej, námornej, pozemnej prepravy a prepravy hotových vozidiel.

Naše tímy, zákazníci a partneri zostávajú v centre našej ambície prinášať odborné znalosti a prevádzkovú excelentnosť všetkým našim zákazníkom.

 

o spoločnosti CEVA logistics

Náš prísľub responzívnej logistiky si vyžaduje vysokú úroveň know-how odvetvia, a tak rastieme v rozsahu aj odbornosti, aby sme spolu s našimi zákazníkmi vytvárali hodnoty. S našimi novými kolegami v CEVA,
ktorí prišli zo spoločnosti GEFCO, sme schopní ponúkať rozsiahle globálne kapacity širokému spektru odvetví vrátane automobilového priemyslu. S podporou CMA CGM Group očakávame pokračovanie nášho rastu, keďže našim cieľom je stať sa 5. najlepšou globálnou 3PL.

Mathieu Friedberg

generálny riaditeľ spoločnosti CEVA Logistics

Zdieľať