Prístupnosť

VOLVO

Business Case

Spoločnosť: VOLVO

Odvetvie: Ťažké zariadenia

Riešenia integrovanej logistiky: Cestná preprava, námorná preprava, železničná preprava, colná správa

Spoločnosť Volvo Construction Equipment AB nastavuje latku vysoko vzhľadom na kvalitu a prispôsobivosť manažmentu svojich vozidiel. Spoločnosť GEFCO Baltic bola testovaná so zameraním na tieto kritériá a na základe úspešného výsledku sa stala v auguste 2013 dodávateľom švédskeho výrobcu a bola vybraná na riadenie prepravy strojov do Eurázie.

Navrhovanie manipulačného plánu na prepravu stavebných zariadení vo východnej Európe a Strednej Ázii s osobným doručením

Spoločnosť GEFCO Baltics získala od spoločnosti Volvo pochvalu za dodávateľské služby. V prístave Klaipeda, kde sa uskutočňujú prekládkové a bezpečnostné kontroly zariadení, bola zaznamenaná úroveň kvality až 99 %.

  • Pozemná manipulácia so zariadeniami pred prepravou pomocou nízkoložných podvalníkov na prepravu zo závodu do prístavu alebo do železničných staníc v krajinách výroby
  • Riešenie operácií spojených s kontrolou pred doručením (PDI)
  • Colné vybavenie v prístavoch
  • Zabezpečenie zásielky: čiastočná demontáž a dodatočné balenie na zabezpečenie ochrany vozidiel
  • Ro-Ro (Roll-on/Roll-off: plavidlá prepravujúce vozidlá, autá, návesy) námorná preprava medzi východiskovými a cieľovými prístavmi
  • Železničná alebo cestná preprava do cieľových krajín
  • Široké možnosti cestnej prepravy zariadenia na miesto určené zákazníkom
  • Poskytovanie monitorovacích nástrojov a pravidelné vydávanie ukazovateľov výkonnosti

Po kontrolách a auditoch, vykonaných expertmi z Volvo Construction pri úvodných úlohách, získala spoločnosť GEFCO Baltics od spoločnosti Volvo pochvalu za dodávateľské služby: „Úroveň služieb a profesionality, ktoré poskytuje spoločnosť GEFCO Baltics pri riadení medzinárodných tokov z našich výrobných prevádzok v Európe a Južnej Kórei do Ruska, Ukrajiny a Strednej Ázie, je veľmi uspokojivá. GEFCO je jedným z našich dôveryhodných logistických partnerov.“