Prístupnosť

Business Case

Spoločnosť: IPSO Agricultura

Odvetvie: Heavy Equipment

Riešenia: Integrovaná logistika

Nemecký dovozca poľnohospodárskych zariadení IPSO hľadal logistického partnera na skrátenie dodacích lehôt svojich výrobkov do Rumunska. Spoločnosť GEFCO bola vybraná vďaka svojej silnej sieti v danom regióne a vďaka svojej schopnosti optimalizovať schémy logistiky prepráv s osobným doručením.

Dodanie tovaru zo závodu v Nemecku predajcom v Rumunsku zvyčajne trvalo 3 až 4 dni

Dovozca dal spoločnosti GEFCO dve úlohy, aby boli tieto toky z dlhodobého hľadiska zoptimalizované:

 • Významne znížiť dodacie lehoty
 • Zaviesť kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)
 • Integrované riešenie zahrňujúce zber, prekládku a distribúciu dielov
 • Čas dodávok sa znížil na 24 a 48 hodín v závislosti od oblasti dodania (v porovnaní so 4 dňami v minulosti), čo predstavuje zisk 2 dní.
 • Zaručené zabezpečenie spoľahlivých časov dodávok: 98,4 %

Ako odpoveď na výzvu zo strany spoločnosti IPSO sme navrhli integrované riešenie

Inžinierstvo tokov: spoločnosť GEFCO navrhla po analýze objemov a frekvencie optimalizovaný plán prepravy

 • Dva odchody denne zo závodu v Nemecku
 • Konsolidácia na platforme v meste Arad spojená s kontrolou kvality a konformity
 • Distribúcia predajcom v západnom Rumunsku
 • Denná kyvadlová preprava z platformy v meste Arad do platformy v Bukurešti
 • Konsolidácia v Bukurešti a distribúcia do siete predajcov v južnom Rumunsku

Mesačné ohlasovanie:

 • Konformita výrobkov
 • Dodržiavanie času dodávok
 • Dodržiavanie fakturácie

98,4 %-ná

spoľahlivosť dodávok

11 rokov

partnerstva