Prístupnosť

GEFCO zabezpečuje prepravu lítiových batérií z Číny na Slovensko po mori

Business Case

Spoločnosť: CATL

Odvetvie: výroba batérií a batériových úložísk

Riešenie: preprava lítiových batérií podľa ADR

So spoločnosťou CATL, ktorá sa zaoberá výskumom a vývojom, produkciou a predajom EC batérií a systémov batériových úložísk, GEFCO po novom od tohto roku spolupracuje na preprave tovarov z Číny do Európy. V roku 2019 bolo prepravených 500 kontajnerov, v nasledujúcom roku očakávame prudký nárast prepráv dokonca až na cca 1300 kontajnerov. 

Potreby spoločnosti CATL

 • Alternatívny spôsob prepravy k leteckej
 • Monitoring teploty po celú dobu prepravy
 • Dodržiavanie bezpečnostných štandardov
 • Doručenie batérií v plnom nabití 

Riešenie GEFCO

 • Tím GEFCO navrhol kompletné intermodálne riešenie prepravy
 • Z čínskeho prístavu Fuzhou je tovar najprv loďou prepravený do slovinského Koperu
 • Následne dochádza k prekládke tovaru na železnici smerom do Bratislavy
 • Posledné kilometre absolvuje náklad po diaľnici do skladu v Trnave
 • Pri jednotlivých prekládkach vždy dochádza ku kontrole stavu kontajnera, plomby a teploty
 • Záznam teploty je monitorovaný cez data logery, aby v prípade výkyvov teploty mohla byť zásielka odoslaná na kontrolu kvality
 • Ak pri pokese teploty príde k poklesu nabitia batérie, GEFCO zabezpečí ich opätovné dobitie pred dodaním do Trnavy 
 • Každá zásielka je starostlivo označená podľa všetkých štandardov a spĺňa predpisy ADR, RID a IMO

Výhody

 • Multimodálne riešenie prepravy eliminuje zaťažuje diaľnice a je ekologickejšie
 • Spoľahlivé doručenie tovaru v plnej kvalite
 • Zabezpečenie vśetkých bezpečnostných opatrení
"Spoločnosť GEFCO zriadila globálny tím špecialistov (jeho súčasťou je aj slovenský tím), ktorý už rieši budúce prepravy lítiových batérií. Vzhľadom na to, že pravdepodobne príde k ďalším obmedzeniam leteckých prepráv batérií, je intermodálne riešenie prepráv z Číny do budúcna kľúčové."

Ladislav Balogh

Forwarding Manager, GEFCO